Kinderfysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeute behandelt baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 18 jaar voor uiteenlopende problemen met hun motoriek.

Voor kinderfysiotherapie geldt:

 • Vergoeding van 18 behandelingen uit de basisverzekering
 • Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering indien er meer dan 18 behandeling nodig zijn

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.

Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol.

Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders.

Baby’s van 0 – 2 jaar

Voor deze doelgroep komt de kinderfysiotherapeut bij u thuis.

In het eerste levensjaar maken kinderen een grote ontwikkeling door op het gebied van motoriek. Niet altijd is dit even vanzelfsprekend en sommige kinderen hebben extra aandacht en oefening nodig.
Kinderen die in aanmerking komen voor kinderfysiotherapie, zijn bijvoorbeeld zuigelingen die:

 • Een vertraagde ontwikkeling hebben
 • Een voorkeurshouding hebben
 • Een asymmetrisch hoofdje hebben
 • Overstrekken of erg slap zijn
 • Chronisch ziek zijn
 • Een orthopedische afwijking hebben
 • Een neurologische afwijking hebben
 • Huilbaby’s

Peuters

Voor peuters is bewegen erg belangrijk! Door te bewegen ontdekken ze de wereld om hun heen en leren ze om met andere kinderen te spelen. Sommige kinderen hebben hier wat hulp bij nodig. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Kinderen met bewegingsangst
 • Kinderen die veel vallen
 • Kinderen met een afwijkende voetstand of afwijkend looppatroon
 • Kinderen met pijnklachten
 • Kinderen die een orthopedische afwijking hebben
 • Kinderen die een neurologische afwijking hebben

Kleuters

De kleuterleeftijd is een leeftijd waarin een kind veel nieuwe vaardigheden leert. Zo leert het lopen, rennen en springen. Een kleuter gaat knutselen en tekenen. Ook op dit gebied kunnen problemen ontstaan. Mogelijk kan de kinderfysiotherapeut hierbij helpen.
Veel voorkomende problemen in deze leeftijdsgroep zijn:

 • Kinderen met orthopedische afwijking
 • Kinderen met een neurologische afwijking
 • Bewegingsangst
 • Problemen bij knutselen of tekenen, bv te krampachtig werken, geen voorkeurshand hebben
 • Een afwijkende stand van de voeten/benen
 • Onhandig zijn
 • Vaak vallen
 • Pijn bij of na bewegen
 • Overgewicht
 • Gedragsproblemen

Schoolkinderen ( 6-12 jaar)

Een schoolkind wil graag meedoen met alle andere kinderen op school. Niet alle kinderen kunnen even goed meedoen met gym. Dit kan een reden zijn voor kinderfysiotherapie. Er zijn ook kinderen die juist moeite in de klas hebben met bv schrijven of stilzitten.
Enkele problemen bij het schoolgaande kind:

 • Orthopedische problemen
 • Neurologische problemen
 • PDD NOS
 • ADHD
 • Schrijfproblemen
 • Niet mee kunnen komen met gym of sport
 • Concentratieproblemen
 • Problemen met stilzitten in de klas

Jongeren (12-18 jaar)

Jongeren kunnen ook problemen hebben die thuis horen bij de kinderfysiotherapeut. Denk hierbij aan:

 • Groeipijnen
 • Orthopedische afwijkingen
 • Neurologische afwijkingen
 • Houdingsproblemen
 • Sportblessures

Werkwijze kinderfysiotherapie

Intake

 • Kennismaking therapeut, kind en ouders/verzorger
 • Bespreken hulpvraag
 • Administratieve intake

Onderzoek en diagnostiek

 • Onderzoeksplan, mede obv vragenlijsten
 • Ongeveer 4 onderzoekssessies, bestaande uit gesprekken, observaties en relevante testen
 • Hieruit volgt een onderzoeksrapport met behandelplan

Behandelplan

 • Behandelplan met specifieke behandeldoelen
 • Actieve betrokkenheid ouders, oa door huiswerkoefeningen

Behandeling

 • Behandelfase: gemiddeld 8-12 weken
 • Start met frequentie 1x per week
 • Verfijnd vervolg onderzoek indien nodig

Evaluatie

 • Evaluatie middels hertesten (meting)
 • Afsluiten therapie bij voldoende resultaat
 • Vervolg therapie bij onvoldoende resultaat of nieuwe hulpvraag
 • Eindrapport (via ouders naar leerkracht)

Samenwerking

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

NVFK

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) is een beroepsinhoudelijke vereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). www.nvfk.nl