Handtherapie

Een handtherapeut is een erkend ergotherapeut of fysiotherapeut, die zich door uitgebreide nascholing en ervaring gespecialiseerd heeft in de behandeling van letsels aan hand, pols en arm.

Handtherapeuten zijn uitstekend op de hoogte van de anatomie van de hand en van de verschillende letsels en aandoeningen. Zij werken nauw samen met huisartsen, handchirurgen en overige medische specialisten, waardoor u de beste kans heeft op een goed (postoperatief) herstel.
Uw handtherapeut adviseert, behandelt en begeleidt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de De Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT) www.handtherapie.com. Dit is een beroepsinhoudelijke vereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).