Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma gericht op verbetering van leefstijl voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. 

Een GLI programma duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zowel fysiotherapeut als diëtiste. 

Gedurende het traject krijgt u advies en begeleiding over:

  • Gezonde voeding
  • Gezonde eetgewoontes
  • Gezond bewegen

De GLI motiveert u om regelmatig te bewegen. Daarvoor moet u zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk zoeken naar mogelijkheden in de eigen omgeving. Onze fysiotherapeut van de GLI kan de u helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden. 

Voor wie is een GLI programma bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI vergoed krijgen:

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.
  • Verwijzing van de huisarts is noodzakelijk
  • De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico

BMI staat voor Body Mass Index. Het is een internationaal gebruikte manier om in te schatten hoe gezond je lichaamsgewicht is. De BMI laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.