Beweegprogramma’s

Binnen onze praktijk worden voor de volgende aandoeningen beweegprogramma’s gegeven:

  • COPD
  • Coronaire hartziekten/hartfalen
  • Diabetes Mellitus type II

Het doel van het beweegprogramma is u te leren dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen om zo uw gezondheid te verbeteren. U doorloopt het programma samen met uw fysiotherapeut. U traint in groepsverband, het programma duurt 3 maanden en bestaat uit 3 stappen.

STAP 1. Eerste gesprek en testen
Tijdens een intakegesprek wordt een vragenlijst afgenomen, met daarin vragen over uw gezondheid en uw persoonlijke doelen. Er worden een aantal tests gedaan (o.a. conditietest en bloeddrukmeting). Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan de fysiotherapeut u adviseren deel te nemen aan een beweegprogramma, ergens anders gaan trainen of u weer terugverwijzen naar uw huisarts of specialist.

STAP 2. Beweegprogramma
Als u instroomt in het beweegprogramma, doorloopt u in 3 maanden een schema, waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd. Eerst geeft de fysiotherapeut u uitleg over het beweegprogramma. Samen bepaalt u de verdere opbouw van uw beweegprogramma, afhankelijk van wat u aan het einde van het programma wilt bereiken. Deelnemers vinden het vaak prettig om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen en te motiveren.

STAP 3. Dagelijks bewegen
Na 3 maanden bekijkt u met uw fysiotherapeut wat u heeft bereikt. U krijgt dan advies over vormen van bewegen, die het beste bij u passen en hoe u de behaalde resultaten zelfstandig op peil kunt houden of nog verder kunt verbeteren.

In een beweegprogramma leert u op een prettige en veilige manier gezond te bewegen. Onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut verbetert u uw spierkracht en conditie, waardoor u zich fitter zult voelen en weer meer plezier krijgt in bewegen. 

Beweegprogramma’s kunnen zowel vergoed worden uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aandoening/de ernst ervan. U kunt hierover meer informatie krijgen bij onze praktijk. 

U kunt zich aanmelden bij Fysiotherapie Vollenhove & Omstreken voor deelname aan het beweegprogramma. Houd er rekening mee dat een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig is.