Medische trainingstherapie

Medische trainingstherapie (MTT) is een wereldwijd geaccepteerd concept in de revalidatie.  De kern van het concept is een geïndividualiseerd, efficiënt oefenprogramma voor patiënten met musculo-skeletale aandoeningen.  De MTT wordt niet enkel gebruikt voor de behandeling van patiënten, maar ook in de preventie van overbelastingsletsels voor arbeiders en sporters.  Ook in de geriatrie heeft medische trainingstherapie zijn ingang gevonden.

Medische Trainingstherapie :

  • MTT heeft als doelstelling elke oefening te doseren en modificeren, zodat deze een optimaal effect heeft op het herstel van de patiënt.
  • MTT bundelt principes van de arbeidsfysiologie, histologie en biomechanica in een concept zodanig dat ze toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk van de therapeut.
  • MTT geeft praktische richtlijnen om een efficiënt oefenprogramma op te stellen, gebaseerd op uw klinische bevindingen.  Ook de organisatie van een oefenzaal en de begeleiding van de patiënten in de oefenzaal maken deel uit van het concept.
  • MTT objectiveert uw oefentherapie.  De mathematisch berekende dosering en al de details van de uitvoering van een oefening kunnen handmatig of in de computer genoteerd worden.
  • MTT is ook een economisch verantwoorde behandeling.  Het concept optimaliseert de behandeling van patiënten.