Bekkenfysiotherapie

Binnen de fysiotherapie is er de specialisatie bekkenfysiotherapie. Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut (BFT) is een fysiotherapeut die zich post-HBO nog 3 jaar heeft gespecialiseerd in het gebied van buik, bekken en lage rug. Klachten van het bekken of de lage rug kunnen klachten veroorzaken aan de bekkenbodemspieren en omgekeerd. Aangezien ook de lage buikorganen (blaas, baarmoeder, darmen en prostaat) een relatie hebben met de bekkenbodemspieren, kunnen bij het niet goed functioneren hiervan klachten ontstaan op het gebied van plassen, ontlasting en vrijen. Dit kan mede te maken hebben met zwangerschap, bevalling of post operatief. Klachten in dit gebied kunnen zowel bij vrouwen als bij mannen voorkomen.

Wanneer kan bekkenfysiotherapie zinvol zijn?

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting.
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten.
 • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie).
 • Steeds terugkerende urineweginfecties / blaasontsteking.
 • Verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen.
 • Pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem.
 • Bij operaties in de onderbuik; (gynaecologische, urologische en colorectale of darm operaties)
 • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.
 • Tijdens de zwangerschap en voorafgaand aan de bevalling.

Indicatie bekkenfysiotherapie tijdens of na uw zwangerschap?

Om tijdens of na uw zwangerschap voor u zelf te beoordelen of bekkenfysiotherapie zinvol kan zijn, kunt u een van de volgende vragenlijsten beantwoorden. Wanneer u in een vragenlijst één of meerdere vragen met ja beantwoord, is het verstandig een afspraak te maken bij een bekkenfysiotherapeut voor een consult. Zie de contactgegevens in het kader rechts, u kunt vragen naar onze geregistreerd bekkenfysiotherapeut Ilona Blauw

Wat kunt u verwachten van een bekkenfysiotherapeut?

 • Een uitgebreid vraaggesprek om uw klachten in beeld te krijgen.
 • Uitleg en informatie geven over oorzaak en gevolg van uw klachten.
 • In kaart brengen van uw plas- en/of ontlastingsgewoonten d.m.v. een dagboek.
 • Oefentherapie voor de spieren rondom het bekken en de bekkenbodem.
 • Het aanleren van een beter plas- en/of ontlastingsgedrag.
 • Geven van houding- en bewegingsadviezen.
 • Ondersteuning van de bekkenbodemtraining met behulp van myofeedback, elektrostimulatie, PTNS en een vaginale/rectale ballon.

De bekkenfysiotherapeutische behandeling verbetert vrijwel altijd de functie van de bekkenbodemspieren en de stabilisatie van bekken en rug. De behandeling is er op gericht uw klachten zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast speelt het voorkomen van terugkeer van de klachten (preventie) een belangrijke rol.

De geregistreerd bekkenfysiotherapeut is bevoegd om inwendig diagnostisch onderzoek te doen en te behandelen. Inwendig handelen kan een grote meerwaarde voor de behandeling hebben en het behandeltraject verkorten. Met het inwendig vaginaal of anaal onderzoek worden o.a. de spierkracht en de bekkenbodemspieren beoordeeld. De geregistreerde bekkenfysiotherapeut heeft de mogelijkheid een inwendig onderzoek of behandeling aan te vullen met gebruik van apparatuur. (myofeedback, functionele electrostimulatie,  ballontraining).

Hoe werkt de PTNS-behandeling bij overactieve blaas?

Constante aandrang, telkens kleine beetje plassen of ongewild urineverlies. Deze klachten van een overactieve blaas kunnen je behoorlijk belemmeren in je dagelijks functioneren. Ook kan het veel schaamte met zich meebrengen, zeker als je bijvoorbeeld in een vergadering zit en je voelt dat je broek nat wordt. Om een overactieve blaas te behandelen wordt steevast begonnen met bekkenbodemtherapie en medicatie. Tegenwoordig is er echter ook een nieuwe behandeling: de PTNS-behandeling.

Maar wat houdt deze behandeling precies in? Wat zijn de voordelen? En hoe is het resultaat? In deze video beantwoordt uroloog Lara Gerbrandy – Schreurders al deze vragen. Tevens volgen we een patiënte, Linda, die een PTNS-behandeling ondergaat.

Beroepsvereniging bekkenfysiotherapie

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij bekkenproblematiek en pre- en postpartum Gezondheidszorg (NVFB) is een beroepsinhoudelijke vereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF) www.nvfb.nl